Không học được tính cách này, đừng hỏi vì sao mãi không thành công, cuộc đời mãi luẩn quẩn

Không học được tính cách này, đừng hỏi vì sao mãi không thành công, cuộc đời mãi luẩn quẩn!

Không học được tính cách này, đừng hỏi vì sao mãi không thành công, cuộc đời mãi luẩn quẩn!

Nước ôn nhu, luôn biết hạ mình, nước tưởng mềm yếu mà vô cùng mạnh mẽ. Làm người hãy học tính cách giống như nước!

Hãy cùng đọc câu chuyện sau:

       Có một vị thương nhân trẻ, làm ăn thất bát nên chán chường vô cùng, có lần định tự vẫn thì gặp vị trí giả.

       Vị trí giả mỉm cười rồi khuyên bảo và dẫn anh ta về nhà mình. Sau đó, ông lấy ra một tảng băng rất to và cứng từ trong tầng hầm và nói với vị thương nhân: “Cậu hãy dùng sức lực mà làm cho nó tan ra!”

       Vị thương nhân dùng búa đập, anh ta đập hết sức nhưng cũng chỉ có thể tạo ra những vết nứt nhỏ trên mặt tảng băng kia.

       Dường như cảm thấy còn chưa tận sức, vị thương nhân lại vung búa đập tảng băng, nhưng trong chốc lát cũng chỉ có một chút băng vụn bắn ra. Anh ta thở hồng hộc và lắc đầu nói: “Tảng băng này quả thực là quá cứng!”

       Vị trí giả không nói mà đem tảng băng đặt lên nồi sắt nấu. Khi nồi bắt đầu nóng lên thì tảng băng cũng dần dần tan ra. Vị trí giả hỏi: “Cậu có lĩnh ngộ được ra điều gì không?”

       Vị thương nhân nói, do cách mình đối phó không đúng, vị trí giả lắc đầu, nói: ““Cái mà ta muốn cho cậu thấy chính là những đặc tính quý giá của nước. Người thành công cũng cần phải có những đức tính ấy!”

       Nước hóa thành hơi, hơi là vô hình, nếu hơi tụ trong một phạm vi nhất định thì sẽ tạo ra lực rất lớn, lực đẩy mạnh vô cùng. Đây chính là “Tụ khí sinh tài”.

       Nước làm sạch vạn vật, cho dù vật bẩn như thế nào trên thế gian này, nước đều mở rộng lòng mình tiếp nhận mà không oán không hận. Sau đó, từ từ tự mình làm sạch. Đây chính là “Bao dung tiếp nhận”.

       Nước nhìn như không có lực, chảy xuôi từ chỗ cao xuống chỗ thấp, khi gặp vật cản nó kiên nhẫn vô cùng, nếu gặp phải hòn đá, nước sẽ dần dần mài mòn hòn đá ấy. Đây là “Lấy nhu thắng cương”.

       Nước có thể dâng cao cũng có thể hạ xuống thấp. Khi ở trên cao nước hóa thành mây mù, lúc ở dưới thấp lại hóa thành mưa và sương, nhiều giọt nước nhỏ hội tụ lại thành sông, chảy từ cao xuống thấp. Đây là “Co được giãn được”.

       Nước mặc dù là lạnh nhưng lại có một tấm lòng lương thiện. Nó không tranh không đấu, hơn nữa còn nuôi sống vạn vật trên thế gian nhưng lại không đòi hỏi báo đáp. Đây là “Nuôi dưỡng thiên hạ”.

       Con người, muốn thành công, nhất định phải học được điều này, chính là tính cách của nước.

Không tranh giành:

       Đặc tính của nước là tồn tại vì vạn vật, không tranh giành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Bởi vì không tranh giành nên nó không có oán hận âu lo.

Hạ mình ở chỗ thấp:

       Hạ mình ở chỗ thấp là có thể cùng một chỗ với quảng đại quần chúng, hấp thụ thêm nhiều dinh dưỡng để làm phong phú bản thân. Cổ nhân nói: “Thiện dụng nhân giả vi chi hạ”, tức là khéo dùng người thì cần hạ mình ở dưới người.

Mềm mại:

       “Thiên hạ không có gì mềm mại bằng nước, mà cũng không có gì có sức công phá hơn được nước”, bởi vì mềm mỏng là thể hiện của sức mạnh sinh mệnh. Trong sách “Bão phác tử” phần ngoại thiên của tác giả Cát Hồng đã nói “Kim dĩ cương chiết, thủy dĩ nhu toàn”, có ý rằng kim loại vì cứng mà gãy, nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn.

Hăm hở tiến lên:

       Nước ngày đêm chảy xiết, anh dũng mà tiến về phía trước, chảy qua rót đầy những chỗ trũng, hố sâu, gặp núi tự biết chuyển mình, gặp vật ngăn cách tự biết đảo chiều dòng chảy, không sợ gian nan hiểm trở, không sợ khúc chiết, hăm hở tiến lên không ngừng.

Vô ngã:

       Đại đạo rộng lớn như mặt nước không chỗ nào không chảy đến, vạn vật đều dựa vào nó mà tồn tại, sinh trưởng, tuy nhiên, nước lại không hề chối từ trách nhiệm, đem mình kính dâng cho tự nhiên mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào.