Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 2

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 2

UBND ………………………………

TRƯỜNG TH …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2

Năm học 2021 – 2022

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

– Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

– Quyết định số ……./QĐ-UBND-HC ngày ….. tháng ….. năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ……………….. (UBND Tỉnh) về việc ban hành danh mục SGK lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh …………………………..

– Căn cứ Công văn 3969/BGDĐT- GDTH ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

– Công văn số ……… /HD-SGDĐT ngày   tháng   năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ……………..; về việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

– Công văn số ……. /SGD&ĐT-GDTH ngày ….. tháng ….. năm 2021 của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo ………………….; về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTH.

– Công văn số ……. /PGDĐT-NV ngày …… tháng ….. năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục Tiểu học ……………………………

– Chương trình môn học cấp tiểu học, SGK khác có trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

– Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu học ……………………………..

– Tổ khối 2 xây dựng kế hoạch dạy học lớp 2 năm học 2021 – 2022 với những nội dung sau:

II. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Đội ngũ giáo viên.

– Tập thể giáo viên của tổ chuyên môn khối 2 năm học 2021-2022 của trường đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, luôn năng động, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn xây dựng tập thể đoàn kết và phát triển; số lượng giáo viên đảm bảo theo quy định. giáo viên được phân công dạy lớp 2 đều được tham gia tập huấn đầy đủ, có tinh thần tự học tốt, và trách nhiệm.

– Số lượng giáo viên: 4 giáo viên chủ nhiệm lớp, 4 giáo viên bộ môn.

– Trình độ đại học: 8 giáo viên.

– Chuẩn nghề nghiệp xếp loại tốt : 8 giáo viên.

– Thành tích:  Giáo viên dạy giỏi cấp tp 6 giáo viên.

2. Nguồn học liệu, thiết bị dạy học,…

– Giáo viên tham gia nghiên cứu tài liệu, chuyên môn, tham khảo các nguồn học liệu để tổ chức dạy học hiệu quả như: Tài liệu tập huấn của BGDĐT; xem tiết dạy minh họa, kho tài nguyên video tại trang www.chantroisangtao.vn; chia sẻ chuyên môn ở nhóm Zalo CTST 2; trang Faceebook Chúng tôi là giáo viên tiểu học; Thư viện tiểu học ươm mầm tương lai, wed kinhnghiemdayhoc.net,…

– Trường có đủ số phòng học, đảm bảo mỗi lớp 1 phòng học riêng, có không gian sư phạm rộng, các lớp học thoáng mát. Thiết bị dạy học được trang bị, bổ sung cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu và tự làm thêm các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học bao gồm: Mô hình, tranh ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật, con vật; Phim video; Các phiếu học tập; Phần mềm dạy học,…

Để tải Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 2 thì bấm vào link dưới đây:

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1q4Us8OJ4Q73uYNX5l85thGbrxB04vyw5/view