Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 4

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 4.

UBND ………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC KHỐI 4

(Theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng

Kế hoạch giáo dục nhà trường)

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC:

– Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo; ban hành Chương trình giáo dục phổ thông của khối 3, 4, 5.

– Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10, tháng 9 năm 2021 của BGDĐT; về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 -2022 ứng phó với dịch Covid-19.

– Công văn 5842/BGDĐT- GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2011 của BGDĐ; về việc Điều chỉnh (giảm tải) nội dung dạy học Chương trình Tiểu học.

– Công văn số …… /HD-SGDĐT ngày … tháng … năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………….; về việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

– Công văn số ……. /SGD&ĐT-GDTH ngày … tháng … năm 2021 của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo …………………; về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTH;

– Công văn số …… /PGDĐT-NV ngày … tháng … năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục Tiểu học ………………………..

– Chương trình môn môn học cấp tiểu học, SGK khác có trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

– Kế hoạch giáo dục của Trường Tiểu học ………………………….. năm học 2021-2022;

– Tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học 2021 – 20212 của nhà trường.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC MÔN HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT

NĂNG LỰC HỌC SINH

1. Đặc trưng của Chương trình giáo dục (CTGD) các môn học:

– Đội ngũ giáo viên: Số lượng: 5/2 giáo viên, trình độ đào tạo 3 gv đại học, 2 gv cao đẳng; độ tuổi: có 2 gv lớn tuổi, trong đó có 1 giáo viện dạy bộ môn Tin học, 4 giáo viên dạy lớp. Tất cả giáo viên có tâm huyết với nghề, tận tâm với công việc; có trình độ chuyên môn vững vàng và không ngừng học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn.

– Nguồn học liệu, thiết bị dạy học: Cập nhật các nguồn học liệu từ các công văn, kế hoạch, hướng dẫn; các modun bồi dưỡng giáo viên theo chương trình GDPT 2018; các tài liệu từ thư viện và trên mạng internet. Trong tổ có đồ dùng dạy học tự làm rất phong phú và phù với tiết dạy có tính khoa học và thẩm mĩ cao.

– Nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông,… các chủ đề hoạt động tập thể: Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục An toàn giao thông theo các tài liệu hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo ……………, phòng Giáo dục ………………..; tổ chuyên môn họp và thống nhất lựa chọn các nội dung phù hợp. Thực hiện các chủ đề hoạt động tập thể của tháng thông qua lồng ghép giáo dục; các phong trào của Đội.

– Đối tượng học sinh: tổng số 120 HS, nghèo 1 HS, Cận nghèo 9 HS, khó khăn 7 HS, khuyết tật 1 HS, điều kiện địa phương: Học sinh nhìn chung có ý thức học tập. Tuy nhiên còn một số em gia đình còn ít quan tâm đến việc học và rèn luyện nên các em còn ham chơi, chưa có ý thức trong học tập. Gia đình phụ huynh chủ yếu làm thuê, buôn bán nhỏ kiếm sống nên các em sau giờ học còn làm phụ cha mẹ chưa có nhiều thời gian xem lại bài vở.

Để tải Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 4 về bấm vào đường link dưới đây.

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1nlQHnTxWHc6UlQ9d7X-amGxY70B1sySH/view