Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn

Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn, đặc điểm và các bước tiến hành Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn, ví dụ minh họạ trong môn tin học.

Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn, đặc điểm và các bước tiến hành Kĩ thuật dạy học Khăn trải bàn, ví dụ minh họạ trong môn tin học.

1. Đặc điểm của kĩ thuật dạy học “Khăn trải bàn”:

Kĩ thuật dạy học “Khăn trải bàn”: Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm:

– Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực.

– Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS.

– Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

2. Các bước tiến hành:

* Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

– Chia học sinh thành các nhóm (4 học sinh / nhóm) (có thể nhiều người hơn), mỗi học sinh ngồi vào vị trí đã đánh số trên phiếu học tập.

– GV giao nhiệm vụ thảo luận có tính mở và phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập (dạng một tờ giấy A, A,…)

* Bước 2: Làm việc cá nhân

– Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, ghi câu trả lời vào phần giấy của mình trên phiếu học tập như hình vẽ minh họa.

* Bước 3: Thảo luận, thống nhất ý kiến chung.

– Trên cơ sở ý kiến cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa tấm khăn trải bàn.

 3. Ví dụ minh họa áp dụng trong môn tin học:

Sử dụng kĩ thuật “Khăn trải bàn” trong hoạt động 1, bài “Làm việc với máy tính” tiết 2 – SGK Tin học 3, CTST trang 20.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                           Phân môn: Tin học                                                   Lớp: 3

                          Tên bài học: Làm việc với máy tính (tiết 2)            Số tiết: 3 tiết

                          Thời gian thực hiện: Ngày … tháng … năm 20…

 

1. Yêu cầu cần đạt:

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ và tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia các và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp,…

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lý tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.

  • Năng lực đặc thù:

– Biết ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính; biết vị trí phù hợp của màn hình; nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế, sử dụng máy tính quá lâu; nhận ra được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.

– Nhận ra được các tình huống an toàn về điện khi sử dụng máy tính.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGK, SGV, Giáo án, Giấy A, phần mềm DroidCam.

– Máy tính kết nối Internet, loa, máy chiếu, điện thoại.

– Phòng thực hành tin học có máy tính kết nối internet, loa.

b.­ HS: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật:

– Phương pháp hỏi đáp, động não, quan sát, thực hành.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, khăn trải bàn, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động và kết nối: (5 phút)  
Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước cho HS làm quen với bài học mới.  
Phương pháp: Phương pháp hỏi đáp, quan sát.  
Cách tiến hành:  
– Tổ chức cho HS múa hát vui tươi. – HS hát.
– GV yêu cầu HS thực hành cách tắt máy và cách cầm chuột. – HS thực hành.
– Nhận xét, tuyên dương.  
_ Bài học hôm nay, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu cách Làm việc với máy tính (tiết 2). – HS nghe.

2. Hình thành kiến thức mới: (12 phút)

 
Mục tiêu: HS biết đúng tư thế khi làm việc với máy tính; biết vị trí phù hợp của màn hình, nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế, sử dụng máy tính quá lâu, nhận ra được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.  
Phương pháp, kĩ thuật: Phương pháp hỏi đáp, động não, quan sát, khăn trải bàn.  
Cách tiến hành:  
Yêu cầu HS quan sát Hình 9 và đọc thông tin – SGK trang 20.  
– Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn trải bàn. – HS thảo luận nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.

– GV nêu nhiệm vụ:

* Trong thời gian 2 phút, mỗi cá nhân phải suy nghĩ, liên hệ thực tế, dựa vào vốn hiểu biết cá nhân để đưa ra được những dự đoán xem:

+ Em hãy mô tả tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính và vị trí của máy tính.

Ghi nhanh kết quả vào phần ô mang số (mang tên) của mình.

* Hết thời gian 2 phút, tiến hành chia sẻ, thảo luận trong nhóm, đưa ra các ý kiến thống nhất về kết quả dự đoán của nhóm và thư kí ghi nhanh vào phần chính giữa của “Khăn trải bàn”.

– Lắng nghe.

– HS tiến hành hoạt động nhóm.

– GV sử dụng phần mềm DroidCam để soi sản phẩm thảo luận.

– HS trình bày sản phẩm thảo luận.

– Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– GV chốt lại đáp án và nhận xét.