luyện từ và câu lớp 3 tuần 2 trang 7 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 2 trang 7 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 2 trang 7 vở bài tập

1/ Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chỉ trẻ em M: thiếu niên, ………………………………………………..
b) Chỉ tính nết của trẻ em M: ngoan ngoãn, ……………………………………………….
c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em M: thương yêu, ……………………………………………….

a) Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b) Chúng em là học sinh tiểu học.

c) Chích bông là bạn của trẻ em.

3/ Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây:

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

……………………………………………………………………………………………………………..

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

………………………………………………………………………………………………………………

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1/ Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chỉ trẻ em M: thiếu niên, nhi đồng, trẻ em, trẻ nhỏ, em bé, trẻ con, cậu bé, cô bé,…
b) Chỉ tính nết của trẻ em M: ngoan ngoãn, thơ ngây, trong sáng, thật thà, trung thực, hiền lành, lễ phép, chăm chỉ,…
c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em M: thương yêu, nâng niu, chiều chuộng, chăm chút, chăm bẵm, quý mến, yêu quý, nâng đỡ,…

3/ Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây:

a) Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

– Cái gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

b) Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc?

c) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

– Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì?