luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 trang 16 vở bài tập

1/ Viết tiếp các từ ngữ chỉ gộp những người thân trong gia đình:

M: ông bà, chú cháu, ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2/ Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp:

a) Con hiền cháu thảo.

b) Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.

c) Con có cha như nhà có nóc

d) Con có mẹ như măng ấp bẹ.

e) Chị ngã em nâng.

g) Anh em như thể chân tay

Rách lành dùm bọc, dở hay đỡ đần.

Cha mẹ đối với con cái

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Con cháu đối với ông bà, cha mẹ

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Anh chị em đối với nhau

…………………………………………………….

…………………………………………………….

3/ Dựa theo nội dung bài tập đọc ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? để nói về:

a) Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len   M: Tuấn là cậu bé biết thương mẹ, thương em.
b) Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c) Bà mẹ trong truyện Người mẹ

…………………………………………………….

…………………………………………………….

d) Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Đáp án:

1/ Viết tiếp các từ ngữ chỉ gộp những người thân trong gia đình:

M: ông bà, chú cháu, bố mẹ, cô dì, chú bác, cha ông, ông cha, cha chú, cô chú, cậu mợ, chú thím, dì cháu, cô cháu, cậu cháu, mẹ con, bố con, cha con,…

2/ Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp:

Cha mẹ đối với con cái

c) Con có cha như nhà có nóc

d) Con có mẹ như măng ấp bẹ.

Con cháu đối với ông bà, cha mẹ

a) Con hiền cháu thảo.

b) Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.

Anh chị em đối với nhau

e) Chị ngã em nâng.

g) Anh em như thể chân tay

Rách lành dùm bọc, dở hay đỡ đần.

3/ Dựa theo nội dung bài tập đọc ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? để nói về:

a) Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len

  M: Tuấn là cậu bé biết thương mẹ, thương em.

 – Tuấn là người anh rất thương yêu em.

b) Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ

 – Bạn nhỏ là cô bé rất hiếu thảo.

 – Bạn nhỏ là người rất yêu bà.

c) Bà mẹ trong truyện Người mẹ

 – Bà mẹ là người rất yêu thương con.

 – Bà mẹ là người rất dũng cảm.

d) Chú chim sẻ trong truyện Chú sẻ và bông hoa bằng lăng.

 – Sẻ non là người bạn tốt.

 – Sẻ non là người bạn dũng cảm, tốt bụng.