phép cộng bài giảng điện tử lớp 4

phép cộng bài giảng điện tử lớp 4

phép cộng bài giảng điện tử lớp 4

A. Mục tiêu:

– Biết đặt tính và biết thực hiện phép cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không

quá 3 lượt và không liên tiếp.

B. Chuẩn bị:

– SGK.

C. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khởi động: – HS hát
2. Kiểm tra bài cũ:  

– Thầy giáo cho bài.

– Nhận xét – chữa bài và tuyên dương.
– 3 HS làm bài trên bảng.
3. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:  
_ Trong giờ học hôm nay các em sẽ được củng cố về kĩ năng thực hiện phép cộng có nhớ và không nhớ trong phạm vi số tự nhiên đã học. – HS nghe.
– Thầy giáo ghi tựa bài.  
b) Củng cố kĩ năng làm tính cộng:
 
– Thầy viết lên bảng: 48352 + 21026; 367859 + 541728 – 2 HS lên bảng làm bài.
– Nhận xét, chữa bài.
– HS nhận xét bài trên bảng.
+ Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình?
+ HS 1 nêu về phép tính: 48352 + 21026
+ Vậy khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào? Thực hiện phép tính theo thứ tự nào?
+ Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.
4. Hướng dẫn luyện tập:  
a) Bài 1:  
– Yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính. – HS làm bài.
– Nhận xét, chữa bài. – HS chữa bài.
b) Bài 2: (dòng 1, 3)  
– Yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính. – HS làm bài.
– Nhận xét, tuyên dương.  
c) Bài 3:  
– Gọi HS đọc đề bài. – 1 HS đọc.

– Yêu cầu HS tự làm bài.

– Nhận xét, tuyên dương.

– HS làm bài.

Số cây huyện đó trồng có tất cả là:

325164 + 60830 = 385994 (cây)

Đáp số: 385994 cây

d) Bài 4: (Khá, giỏi)  
– Gọi HS đọc đề bài. – 1 HS đọc.
– Yêu cầu HS tự làm bài. – HS làm bài.
– Nhận xét, tuyên dương.  
5. Củng cố, dặn dò:  

– Dặn dò: HS về nhà luyện tập thêm; Chuẩn bị tiếp theo.

– Nhận xét tiết học.