câu chuyện của Nguỵ Vĩnh Khang giáo dục kĩ năng sống

câu chuyện của Nguỵ Vĩnh Khang giáo dục kĩ năng sống CÂU CHUYỆN CỦA NGUỴ VĨNH KHANG      Nói đến Nguỵ Vĩnh Khang là nói đến một thần đồng quê ở tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc; 2 tuổi học được hơn 1000 kí tự tiếng Trung, 4 tuổi học xong tiểu học, 8 …
Đọc tiếp câu chuyện của Nguỵ Vĩnh Khang giáo dục kĩ năng sống