không học mới đáng sợ giáo dục kĩ năng sống

không học mới đáng sợ giáo dục kĩ năng sống KHÔNG HỌC MỚI ĐÁNG SỢ      Đời nhà Tống, ở huyện Kim Khê có một người tên là Phương Trọng Vĩnh; nhà cậu đời đời làm nông, không có ai biết chữ; Đương nhiên, Trọng Vĩnh cũng không biết trên đời còn có thứ …
Đọc tiếp không học mới đáng sợ giáo dục kĩ năng sống