tập đọc tre việt nam lớp 4 bài giảng điện tử

tập đọc tre việt nam lớp 4 bài giảng điện tử

tập đọc tre việt nam lớp 4 bài giảng điện tử

A. Mục tiêu:

– Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc một đoạn thơ lục bát với giọng tình cảm.

– Hiểu ND: Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người

Việt Nam: giàu tình yêu thương, ngay thẳng, chính trực (trả lời được các câu hỏi 1, 2; thuộc

khoảng 8 dòng thơ).

* BVMT: Hình ảnh cây tre vừa cho thấy vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, vừa mang

mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống vậy chúng ta trồng thêm cây xanh và bảo vệ chúng.

B. Chuẩn bị:

– Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 41, SGK.

– Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ cần luyện đọc.

– HS sưu tầm các tranh, ảnh vẽ cây tre.

C. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khởi động: – HS hát
2. Kiểm tra bài cũ:  

– Gọi HS lên đọc bài Một người chính trực và trả lời câu hỏi về nội dung bài

– Nhận xét – tuyên dương.
– 3 HS lên bảng đọc bài “Một người chính trực” và trả lời câu hỏi về nội dung của bài.