tập làm văn lớp 3 tuần 2 trang 10 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 2 trang 10 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 2 trang 10 vở bài tập

Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

      ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

                                     …………….., ngày …… tháng …… năm ………

                                                     ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

    Kính gửi: ………………………………………………………………………….

    Em tên là: …………………………………………………………………………

   Sinh ngày: …………………………………………………………………………

   Học sinh lớp: ………… Trường: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                                                                    Người làm đơn

 

                                                             ………………………….

Đáp án:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

                                     Phường 3, ngày 18 tháng 9 năm 2020

                                                     ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

    Kính gửi: Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

    Em tên là: Nguyễn Thị Thảo Duyên

   Sinh ngày: 10/4/2012

   Học sinh lớp: 3/2 Trường: Tiểu học Võ Thị Sáu

  Sau khi được học điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

  Em làm đơn này xin đề nghị Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho em gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Được vào Đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi điều lệ của Đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự Đội.

   Rất mong được sự chấp nhận của Ban chỉ huy Liên Đội.

   Em xin trân trọng cảm ơn!

                                                                    Người làm đơn

 

                                                            Nguyễn Thị Thảo Duyên