tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 3 trang 14 vở bài tập

1/ Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2/ Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               ………, ngày …… tháng …… năm …….

                               ĐƠN XIN PHÉP NGHĨ HỌC

    Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ……………………

                     Trường Tiểu học ………………………………………

    Em tên là: …………………………………………………………

    Học sinh lớp: ……………………………………………………..

    Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghĩ buổi học:

    ………………………………………………………………………………..

    Lí do nghỉ học: ……………………………………………………………….

    Em xin hứa: …………………………………………………………………..

    Ý kiến của gia đình học sinh                                           Học sinh

     …………………………….

     …………………………….                            ……………………………

Đáp án:

1/ Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.

       Gia đình mình có 4 người, bố, mẹ, em bé và mình. Bố mình là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Mẹ mình là bác sĩ ở bệnh viện. Mẹ rất hiền và yêu các con. Em bé của mình năm nay mới lên 3 tuổi. Mình rất thích những ngày bố được nghỉ, vì lúc đó cả nhà được quây quần vui vẻ bên nhau. Mình yêu gia đình của mình.

2/ Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               Phường 3, ngày 25 tháng 9 năm 2020

                               ĐƠN XIN PHÉP NGHĨ HỌC

    Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3/2

                     Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

    Em tên là: Nguyễn Thị Mỹ Duyên

    Học sinh lớp: 3/2

    Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghĩ buổi học:

    một ngày là ngày 25/09/2020

    Lí do nghỉ học: Em bị bệnh

    Em xin hứa: Em sẽ chép bài đầy đủ.

    Ý kiến của gia đình học sinh                                           Học sinh

     …………………………….

     …………………………….                            Nguyễn Thị Mỹ Duyên