tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 4 trang 18 vở bài tập

1/ Dựa theo truyện Dại gì mà đổi, trả lời câu hỏi:

a) Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé?

……………………………………………

……………………………………………

b) Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?

……………………………………………

c) Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

……………………………………………

……………………………………………

2/ Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong điện báo dưới đây:

          TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Họ, tên, địa chỉ người nhận: ………………………………………….

Nội dung: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi):

………………………………………………………………………..

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để Bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đủ theo yêu cầu.):

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án:

1/ Dựa theo truyện Dại gì mà đổi, trả lời câu hỏi:

a) Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé?

+ Vì cậu bé rất nghịch ngợm.

b) Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?

+ Cậu bé nói: “Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu!”

c) Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

+ Vì cậu bé cho rằng chẳng ai muốn đổi một đứa con ngoan để lấy một đứa con nghịch ngợm.

2/ Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong điện báo dưới đây:

          TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Họ, tên, địa chỉ người nhận: Nguyễn Văn Bảy khóm Mỹ Long phường 3 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung: Con đã đến nơi lúc 3 giờ ngày 30/9. Con vẫn khỏe, con sẽ về sớm. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm.

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi):

Nguyễn Thị Duyên

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để Bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đủ theo yêu cầu.):

Nguyễn Thị Duyên 161 Bến Bình Đông, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.