Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo nguyên cả năm của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo nguyên cả năm của tonghoptieuhoc. Vì bài soạn lớp 2 chương trình mới có gì sơ xuất mong thông cảm.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

       Môn học: Tự nhiên xã hội                                          Lớp: 2/…

       Tên bài học: Các thế hệ trong gia đình (tiết 1)                   Số tiết: 3 tiết

       Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.

– Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.

a.­ Năng lực:

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; Nhận thức cách ứng xử của mọi người xung quanh, nêu và thực hiện cách ứng xử phù hợp.

­b. Phẩm chất:

– Nhân ái: Yêu thương những người thân trong gia đình.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– Bài hát, tranh tình huống, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình.

­b. HS: Sách TNXH, VBT TNXH, tranh vẽ, ảnh chụp về các thành viên trong gia đình.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động, kết nối: (5 phút)  
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi ngợi những hiểu biết đã có của HS về các thành viên trong gia đình để dẫn dắt vào bài học mới.  
Cách tiến hành:  
– Tổ chức cho HS hát “Cả nhà thương nhau”. – Tham gia hát.
+ Gia đình bạn nhỏ trong bài hát gồm những ai? + Trả lời.
+ Tình cảm của bạn nhỏ đối với các thành viên trong gia đình như thế nào? + Trả lời.
+ Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất? Ai là người ít tuổi nhất? + Trả lời.
– Nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Các thế hệ trong gia đình”. – Lắng nghe.
– Ghi tựa bài. – Nhắc lại tựa bài.
2. Hình thành kiến thức mới: (25 phút)  
a. Hoạt động 1: Các thành viên trong gia đình hai thế hệ.  
Mục tiêu: HS nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, bước đầu nhận biết được cách ứng xử thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giữa các thế hệ trong gia đình.  

Cách tiến hành:

 
– Yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK trang 8 và trả lời câu hỏi: – Quan sát hình 1 trong SGK trang 8 và trả lời câu hỏi.
+ Mọi người trong gia đình bạn An đang làm gì? + Mọi người trong gia đình bạn An đang ăn cơm.
+ Em hãy giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi. + Bố và mẹ, chị Hà, An.
+ Quan sát hình đố các em biết: Gia đình An có mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có những ai?

+ Gia đình An có 2 thế hệ.

+ Thế hệ thứ nhất có bố và mẹ.

+ Thế hệ thứ hai có chị Hà và An.

_ Gia đình hai thế hệ là gia đình gồm bố mẹ và các con. Trong đó: thế hệ thứ nhất là bố mẹ, thế hệ thứ hai là các con trong gia đình. – Lắng nghe.
b. Hoạt động 2: Các thành viên trong gia đình ba thế hệ.  
Mục tiêu: HS nêu được các thành viên trong gia đình ba thế hệ theo sơ đồ.  
Cách tiến hành:  
– Treo sơ đồ hình 2 trong SGK trang 9. – Quan sát.
– Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: – Thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.
+ Quan sát sơ đồ và giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Hoà? + Ông và bà; bố và mẹ; Chị gái Hoà và Hoà.
+ Gia đình bạn Hoà có mấy thế hệ cùng chung sống? + Gia đình bạn Hoà có 3 thế hệ cùng chung sống.

Để tải Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo nguyên cả năm thì bấm vào đường link dưới đây.

Link: Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo nguyên cả năm