Xây dựng một nhiệm vụ dùng để đánh giá học sinh trong môn học mà các thầy cô phụ trách. Thiết kế rubric đánh giá năng lực hoặc sản phẩm của học sinh khi học sinh thực hiện nhiệm vụ đó

Xây dựng một nhiệm vụ dùng để đánh giá học sinh trong môn học mà các thầy cô phụ trách. Thiết kế rubric đánh giá năng lực hoặc sản phẩm của học sinh khi học sinh thực hiện nhiệm vụ đó.

Đề: Xây dựng một nhiệm vụ dùng để đánh giá học sinh trong môn học mà các thầy cô phụ trách. Thiết kế rubric đánh giá năng lực hoặc sản phẩm của học sinh khi học sinh thực hiện nhiệm vụ đó.

Trả lời:

        Một nhiệm vụ dùng để đánh giá học sinh trong môn tin học có thể được xây dựng như sau:

        – Tên nhiệm vụ: Thiết kế một trang web cá nhân.

        – Mục tiêu: Học sinh sẽ thiết kế và tạo ra một trang web cá nhân bằng cách sử dụng các kỹ năng và kiến thức về lập trình web đã học trong lớp học tin học.

        – Mô tả nhiệm vụ:

        + Học sinh sẽ phải thiết kế và tạo ra một trang web cá nhân sử dụng các kỹ năng lập trình web đã học như HTML, CSS, JavaScript, v.v.

        + Trang web phải chứa các thông tin cơ bản về học sinh như tên, tuổi, sở thích, v.v.

        + Học sinh cũng cần phải thiết kế một giao diện hấp dẫn và thân thiện với người dùng.

        + Học sinh sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như tính hoàn thiện của trang web, độ phức tạp của giao diện, sự sáng tạo và độ khó của mã nguồn.

        – Hình thức đánh giá: Đánh giá bằng phân loại đạt hoặc không đạt.

        Lợi ích của nhiệm vụ này:

        + Giúp học sinh áp dụng và phát triển các kỹ năng và kiến thức về lập trình web.

        + Giúp học sinh phát triển khả năng thiết kế giao diện và khả năng giải quyết vấn đề.

        + Giúp giáo viên đánh giá năng lực và kiến thức của học sinh về lập trình web.

        + Cung cấp cho học sinh một sản phẩm cuối cùng để thể hiện kết quả học tập của mình.