bài cốt truyện lớp 4 bài giảng điện tử

bài cốt truyện lớp 4 bài giảng điện tử

bài cốt truyện lớp 4 bài giảng điện tử

 A. Mục tiêu:

– Hiểu thế nào là cốt truyện và ba phần cơ bản của cốt truyện: mở đầu, diễn biến, kết thúc (ND ghi nhớ)

– Bước đầu biết sắp xếp các sự việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập kể lại truyện đó (BT mục III).

 B. Chuẩn bị:

– Giấy khổ to + bút dạ.

– Hai bộ băng giấy – mỗi bộ gồm 6 băng giấy viết các sự việc ở bài 1.

C. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khởi động:  
2. Kiểm tra bài cũ:  
+ Một bức thư thường gồm những phần nào? Hãy nêu nội dung của mỗi phần? + 1 HS trả lời.
– Nhận xét, tuyên dương từng HS.  
3. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:
 
+ Thế nào là kể chuyện?
+ Kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có đầu có cuối, liên quan đến một hay một số nhân vật.
_ Chuỗi sự việc có đầu có cuối ấy làm nên một nòng cốt trong mỗi câu chuyện. Nòng cốt ấy gọi là gì? Để trả lời được câu hỏi đó các em học bài cốt truyện.  

Một bình luận trong “bài cốt truyện lớp 4 bài giảng điện tử

Đã đóng bình luận.