câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16

câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16

câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16

A. Mục tiêu:

– Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể (ND Ghi nhớ).

– Nhận biết được câu kể trong đoạn văn (BT1, mục III); biết đặt một vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến (BT2).

B. Phương tiện dạy học:

– Đoạn văn ở BT 1 phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp.

– Giấy khổ to và bút dạ.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ:

 

– Gọi 3 HS lên bảng. Mỗi HS viết 2 câu thành ngữ và tục ngữ mà em biết.

– HS viết các câu thành ngữ, tục ngữ.

– Gọi 2 HS lên đọc thuộc lòng các câu tục ngữ, thành ngữ trong bài.

– Nhận xét, tuyên dương.

– 2 HS lên bảng đọc.

2. Bài mới:

 

a) Giới thiệu bài:

 

+ Thầy viết: Con búp bê của em rất đáng yêu.

– HS đọc câu văn.

+ Câu văn trên bảng có phải là câu hỏi không? Vì sao?

+ Câu văn trên bảng không phải là câu hỏi, vì không có từ để hỏi, không có dấu chấm hỏi.

_ Câu: Con búp bê của em rất đáng yêu. Không là câu hỏi thì thuộc loại câu gì? Bài học hôm nay giúp các em trả lời câu hỏi đó.

– HS nghe.