câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16

câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16 câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16 A. Mục tiêu: – Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể (ND Ghi nhớ). – Nhận biết được câu kể trong đoạn văn (BT1, mục III); biết đặt một …
Đọc tiếp câu kể bài giảng điện tử lớp 4 ở tuần 16