câu khiến bài giảng điện tử lớp 4

câu khiến bài giảng điện tử lớp 4

câu khiến bài giảng điện tử lớp 4

A. Mục tiêu:

– Nắm được cấu tạo và tác dụng của câu khiến (ND Ghi nhớ).

– Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích (BT1, mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với anh chị hoặc với thầy cô (BT3).

– HS khá, giỏi tìm thêm được các câu khiến trong SGK (BT2, mục III); đặt được 2 câu khiến với 2 đối tượng khác nhau (BT3).

B. Phương tiện dạy học:

– Bảng con, máy chiếu.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ:

 

+ Tìm 3 từ cùng nghĩa với từ dũng cảm?

+ Tìm 3 từ trái nghĩa với từ dũng cảm?

+ Tìm câu thành ngữ nói về lòng dũng cảm?

+ Đặt câu với từ dũng cảm?

– Nhận xét, tuyên dương.

+ Can đảm, can trường, gan góc,…

+ Nhát, nhút nhát, nhát gan,…

+ Vào sinh ra tử,…

+ Các chiến sĩ rất dũng cảm.

– HS nhân xét.

2. Bài mới:

 

a) Giới thiệu bài:

 

+ Đây thuộc câu gì?

+ Câu kể.

– Đây thuộc kiểu câu kể mà các em đã được học. Hôm nay, thầy sẽ giới thiệu một kiểu câu nữa đó là kiểu câu khiến. Qua bài Câu khiến.

– HS nghe.