câu khiến bài giảng điện tử lớp 4

câu khiến bài giảng điện tử lớp 4 câu khiến bài giảng điện tử lớp 4 A. Mục tiêu: – Nắm được cấu tạo và tác dụng của câu khiến (ND Ghi nhớ). – Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích (BT1, mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với …
Đọc tiếp câu khiến bài giảng điện tử lớp 4