chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử

chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử

A. Mục tiêu:

– Biết thực hiện phép tính chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư)

B. Phương tiện dạy học:

– SGK.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:  

– Thầy giáo cho bài.

– Nhận xét – chữa bài và tuyên dương.
– 3 HS làm bài trên bảng.
2. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:  
– Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số. – HS nghe.
– Thầy giáo ghi tựa bài.  
b) Hướng dẫn thực hiện phép chia:  
­ * Phép chia  1944 : 162: (Trường hợp chia hết)  
– Thầy ghi: 1944 : 162 – HS đọc.
– Yêu cầu HS lên bảng thực hiện đặt tính và tính.

– 1 HS lên bảng làm.

– HS nêu cách tính của mình.
– Thầy hướng dẫn HS đặt tính và tính như nội dung SGK trình bày.

 

+ Phép chia 1944 : 162 là phép chia hết hay phép chia có dư?

+ Là phép chia hết vì trong lần chia cuối cùng ta tìm được là số dư là 0.

– Thầy hướng dẫn HS cách ước lượng thương trong các lần chia :

+ 194 : 162 có thể ước lượng 1 : 1 = 1

+ 324 : 162 có thể ước lượng 3 : 1 = 3

– HS nghe.

* Phép chia  8469 : 241: (Trường hợp chia có dư)
 
– Thầy ghi: 8469 : 241 – HS đọc.
– Yêu cầu HS lên bảng thực hiện đặt tính và tính.

– 1 HS lên bảng làm.

– HS nêu cách tính của mình.
– Thầy hướng dẫn HS đặt tính và tính như nội dung SGK trình bày.  
+ Phép chia 8469 : 241 là phép chia hết hay phép chia có dư? + Là phép chia có số dư là 34.

– Thầy hướng dẫn HS cách ước lượng thương trong các lần chia:

+ 846 : 241 có thể ước lượng 8 : 2 = 4 nhưng vì 241 x 4 = 964 mà 964 > 846 nên 8 : 2 được 3; hoặc ước lượng 850 : 250 = 3 (dư 100)

+ 1239:241 có thể ước lượng 12:2 = 6 nhưng vì 241×6 = 1446 mà 1446 > 1239 nên chỉ lấy 12 chia 2 được 5 hoặc ước lượng 1000:2000 = 5.
– HS nghe.
3. Hướng dẫn luyện tập:  
a) Bài 1b:  
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? + Bài tập yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính.

– Yêu cầu HS làm bài.

– Nhận xét, chữa bài.

– 2 HS lên bảng làm bài.

4. Củng cố, dặn dò:

 
– Dặn dò: HS về nhà làm lại bài tập; Chuẩn bị bài tiếp theo.

– Nhận xét tiết học.