chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử

chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử

chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử

 A. Mục tiêu:

– Nghe – viết đúng bài CT; trình bày đúng đoạn văn; không mắc quá năm lỗi trong bài.

– Làm đúng BT (2) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

 B. Phương tiện dạy học:

– Giấy khổ to và bút dạ.

C. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:  
– Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết: tàu thuỷ, thả diều, nhảy dây, ngã ngửa, kĩ năng. – HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
– Nhận xét về chữ viết của HS.  
2. Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:  
_ Giờ học hôm nay, các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài Kéo co và làm bài tập chính tả. – HS nghe.
b) Hướng dẫn viết chính tả:  
­* Trao đổi về nội dung đoạn văn:  
– Gọi HS đọc đoạn văn. – 1 HS đọc.
+ Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp có gì đặc biệt? + Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp diễn ra giữa nam và nữ. Cũng có năm nam thắng, cũng có năm nữ thắng.
* Hướng dẫn viết từ khó:
 

– Thầy ghi bảng.

– Thầy gọi HS đọc.

– Thầy giáo đọc.

– HS tìm từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

– HS đọc.

– Cả lớp viết vào bảng con.
* HS nghe – viết chính tả:  
– Thầy đọc bài chính tả. – HS viết.
* Soát lỗi và chấm bài:  

– HS đổi tập soát lỗi chéo với nhau.

– Thu bài, nhận xét từng bài.

– HS soát lỗi

– HS nộp tập.

c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả:

 

­* Bài 2:

 

* a) Gọi HS đọc yêu cầu.

– 1 HS đọc yêu cầu.

– Phát giấy và bút dạ cho một số cặp HS. Yêu cầu HS tự tìm từ. – 2 HS ngồi cùng bàn tìm từ ghi vào phiếu hoặc ghi bằng chì vào SGK.
– Gọi 1 cặp lên dán phiếu, đọc các từ tìm được, những HS khác nhận xét, bổ sung.
– Nhận xét, bổ sung.
– Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

– Chữa sai (nếu có)

Nhảy dây – múa rối – giao bóng (đối với bóng bàn, bóng chuyền).
3. Củng cố, dặn dò:  
– Dặn dò: HS về nhà coi lại phần bài tập; chuẩn bị bài sau.  
– Nhận xét tiết học.