chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử

chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử  A. Mục tiêu: – Nghe – viết đúng bài CT; trình bày đúng đoạn văn; không mắc quá năm lỗi trong bài. – Làm đúng BT (2) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV …
Đọc tiếp chính tả kéo co lớp 4 bài giảng điện tử