giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Công nghệ                                                  Lớp: 3/…

Tên bài học: Tự nhiên và công nghệ (tiết 1)              Số tiết: 3 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ

­a. Năng lực:

  • Năng lực chung:

– Tự chủ, tự học; giao tiếp và hợp tác.

  • Năng lực công nghệ:

– Nhận thức công nghệ.

– Sử dụng công nghệ.

– Giao tiếp công nghệ.

­b. Phẩm chất:

– Yêu nước, trung thực và trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGK, tranh hoặc vật thật một số hình trong SHS bài 1.

b.­ Học sinh:

– SGK, VBT, bút, viết, bảng con, phấn; bút lông viết bảng.

Tranh hoặc vật thật một số hình trong SHS bài 1.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, động não, quan sát, thực hành.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động, kết nối: (5 phút)  
Mục tiêu: Giới thiệu sơ lược về cấu trúc sách công nghệ 3. Kích thích sự tò mò, khám phá kiến thức của HS.  
Phương pháp: Phương pháp quan sát, hỏi đáp.  
Cách tiến hành:  
– Tổ chức cho HS hát vui (chọn bài liên quan đến chủ đề). – Ổn định và hát đúng bài hát.
– Giới thiệu sơ lược về sách công nghệ 3, sau đó yêu cầu HS xem mục lục và trả lời câu hỏi. – Quan sát và lắng nghe.

+ Sách công nghệ 3 gồm có mấy phần? Đọc tên bài có trong mỗi phần đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhận xét, tuyên dương.

+ Gồm 2 phần:

* Phần 1: Công nghệ và đời sống.

◦ Bài 1: Tự nhiên và công nghệ.

◦ Bài 2: Sử dụng đèn học.

◦ Bài 3: Sử dụng quạt điện.

◦ Bài 4: Sử dụng máy thu thanh.

◦ Bài 5: Sử dụng máy thu hình.

◦ Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình.

* Phần 2:

◦ Bài 7: Làm đồ dùng học tập.

◦ Bài 8: Làm biển báo giao thông.

◦ Bài 9: Làm đồ chơi.
_ Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên trong Phần 1, đó là bài Tự nhiên và công nghệ. – Lắng nghe.

– Yêu cầu HS quan sát hình ở trang 6 sgk và trả lời câu hỏi:

+ Em hiểu gì về nội dung bức tranh?

– Quan sát hình ở trang 6 sgk và trả lời câu hỏi.

_ Mỗi chúng ta đang có một ý kiến khác nhau về khái niệm sản phẩm công nghệ. Để trả lời thắc mắc sản phẩm công nghệ là gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học Tự nhiên và công nghệ. – Lắng nghe.
– Ghi tựa bài: Tự nhiên và công nghệ. – Nhắc lại tựa bài.
2. Hình thành kiến thức mới: (25 phút)  
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đối tượng tự nhiên.  
Mục tiêu: HS nhận biết được đối tượng tự nhiên.  
Phương pháp: Phương pháp hỏi đáp, động não, quan sát.  
Cách tiến hành:  
– Tổ chức cho HS quan sát hình ảnh ở trang 7, yêu cầu HS nêu tên các đối tượng tự nhiên có trong hình. – HS quan sát hình ảnh ở trang 7, yêu cầu HS nêu tên các đối tượng tự nhiên có trong hình.
– Gọi HS đứng dậy trả lời.

– HS đứng tại chỗ trả lời:

+ Hình 1. Mặt trời.

+ Hình 2. Con hổ.

+ Hình 3. Quả dừa.

+ Hình 4. Rừng thông.

+ Hình 5. Tảng đá.

+ Hình 6. Cá heo.
– Khuyến khích HS tìm thêm một số đối tượng tự nhiên khác. – Lấy thêm ví dụ về đối tượng tự nhiên: Cây hóa hồng, viên đá, con mèo, cầu vồng, mặt trăng,…

Để tải giáo án công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo nguyên cả năm thì bấm vào đường dẫn dưới đây:

Giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo.