giáo án lớp 3 tuần11 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần11 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần11 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Đất quý, đất yêu

Đất quý, đất yêu

Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Thực hành

Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Tiếng hò trên sông

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Vẽ quê hương

 

Bảng nhân 8

Ôn chữ hoa G (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ I, T

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Vẽ quê hương

Luyện tập

Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (tt)

Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Làm thiệp chúc mừng thầy, cô giáo.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nói về quê hương.

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

SHL

 

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần11 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.