giáo án lớp 3 tuần12 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần12 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần12 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Nắng phương Nam

Nắng phương Nam

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường.

Phòng cháy khi ở nhà.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Chiều trên sông Hương

 

 

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Cảnh đẹp non sông.

 

Luyện tập

Ôn chữ hoa H

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ I, T (tiếp theo).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông.

Bảng chia 8

Một số hoạt động ở trường.

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ,LS” (Bài 3: Chú ngã có đau không – tiết 2)

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước.

Luyện tập

GDKNS Chủ đề 3: Bài: An toàn trên đường (T2)

 

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần12 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.