giáo án lớp 3 tuần14 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần14 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần14 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Người liên lạc Nhỏ

Người liên lạc Nhỏ

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

Tỉnh (TP) nơi bạn sống

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

AN

Toán

Người liên lạc Nhỏ

 

 

Bảng chia 9

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Nhớ Việt Bắc

 

Luyện tập

Ôn chữ hoa K

CHIỀU

1

2

3

AV

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ H, U (tiếp theo).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nhớ Việt Bắc

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Tỉnh (TP) nơi bạn sống (tiếp theo)

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu: Ai thế nào?

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ, bài học về ĐĐ,LS” (Bài 4: Bác Hồ là thế đấy – tiết 1)

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

 

 

Giới thiệu hoạt động

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (TT)

ATGT “Nụ cười trẻ thơ” bài 4