giáo án lớp 3 tuần13 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần13 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần13 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Người con của Tây Nguyên

Người con của Tây Nguyên

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (Tiết 2).

Một số hoạt động ở trường (tiếp theo).

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Cửa Tùng

 

Bảng nhân 9

Ôn chữ hoa I

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ H, U.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông

Luyện tập

Không chơi các trò chơi nguy hiểm

Mở rộng vốn từ: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Nghe – kể về các anh hùng dân tộc.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Viết thư.

Gam

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần13 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.