giáo án lớp 3 tuần15 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần15 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần15 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

CC

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Hũ bạc của người cha

Hũ bạc của người cha

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

TD

Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 2)

Các hoạt động thông tin liên lạc

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

AN

Toán

Hũ bạc của người cha

 

 

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (TT)

CHIỀU

1

2

3

MT

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin hoc

Toán

Tập viết

Nhà rông ở Tây Nguyên

 

Giới thiệu bảng nhân

Ôn chữ hoa L

CHIỀU

1

2

3

AV

TD

Thủ công

 

 

 

Cắt, dán chữ V.

 

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nhà rông ở Tây Nguyên

Giới thiệu bảng chia

Hoạt động nông nghiệp

Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 4: Bác Hồ là thế đấy – tiết 2).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Giới thiệu tổ em

Luyện tập

SHL