giáo án lớp 3 tuần19 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần19 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần19 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Các số có bốn chữ số

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

TD

Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (tiết 1)

Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

AN

Toán

Hai Bà Trưng

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

 

Các số có bốn chữ số (tt)

Ôn chữ hoa N (tt)

CHIỀU

1

2

3

AV

TD

Thủ công

 

 

Ôn tập chủ đề Cắt, dán chữ cái đơn giản.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Trần Bình Trọng

Các số có bốn chữ số (tt)

Vệ sinh môi trường (tt)

Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Làm bưu thiếp chúc tết.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Nghe – kể: Chàng trai làng Phù Ủng

Số 10000 – Luyện tập.

GDKNS Chủ đề 4: “Giao tiếp hiệu quả (tiết 1)”