giáo án lớp 3 tuần18 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần18 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần18 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Ôn tập. kiểm tra cuối HKI Tiết 1

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 2

Chu vi hình chữ nhật

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Ôn tập – kiểm tra

Ôn tập, kiểm tra học kì I (tt)

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

Âm nhạc

Toán

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 3

 

 

Chu vi hình vuông

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 4

 

Luyện tập

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 5.

CHIỀU

1

2

3

AV

Thể dục

Thủ công

 

 

Cắt, dán chữ VUI VẺ (tt)

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 6

Luyện tập chung

Vệ sinh môi trường

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 7 (Kiểm tra)

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Tiểu phẩm “Lì xì”

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Ôn tập, kiểm tra cuối HKI Tiết 8 (Kiểm tra)

Kiểm tra định kì (cuối học kì I)

SHL

 

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần18 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.