giáo án lớp 3 tuần20 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần20 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần20 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Ở lại với chiến khu

Ở lại với chiến khu

Điểm ở giữa – Trung điểm của một đoạn thẳng

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

TD

Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế (tiết 2)

Ôn tập: Xã hội

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

AN

Toán

Ở lại với chiến khu

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Chú ở bên Bác Hồ

 

So sánh các số trong phạm vi 10.000

Ôn chữ hoa N (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

AV

TD

Thủ công

 

 

Ôn tập chủ đề Cắt, dán chữ cái đơn giản (tiếp theo).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Luyện tập

Thực vật

Từ ngữ về Tổ quốc. Dấu phẩy.

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Kể chuyện món ăn ngày tết quê em.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Báo cáo hoạt động

Phép cộng các số trong phạm vi 10.000.

GDKNS Chủ đề 4: Giao tiếp hiệu quả (tiết 1).

CHIỀU