giáo án lớp 3 tuần24 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần24 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần24 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Đối đáp với vua.

Đối đáp với vua.

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tôn trọng đám tang (tiết 2)

Hoa

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Đối đáp với vua.

 

 

Luyện tập chung.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Tiếng đàn.

 

Làm quen với chữ số La Mã.

Ôn chữ hoa R.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Đan nong đôi (tiết 2)

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Tiếng đàn.

Luyện tập.

Quả.

Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 6: Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ – tiết 2).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Nghe – kể: Người bán quạt may mắn.

Thực hành xem đồng hồ.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU