giáo án lớp 3 tuần23 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần23 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần23 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

CC

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Nhà ảo thuật.

Nhà ảo thuật.

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tt)

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

TD

Tôn trọng đám tang (tiết1)

Lá cây

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

AV

AN

Toán

Nghe nhạc.

 

 

Luyện tập.

CHIỀU

1

2

3

MT

TH

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

TH

Toán

TV

Chương trình xiếc đặc sắc

 

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

Ôn chữ hoa Q.

CHIỀU

1

2

3

AV

TD

TC

 

 

Đan nong đôi (tiết1)

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Người sáng tác Quốc ca Việt Nam.

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt).

Khả năng kì diệu của lá cây.

Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

CHIỀU

1

2

3

AV

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Một bài hát quê hương. Trò chơi “du lịch”

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

AV

TL văn

Toán

GDTT

 

Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt).

SHL

 

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần23 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.