giáo án lớp 3 tuần25 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần25 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần25 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Hội vật.

Hội vật.

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo).

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Thực hành kĩ năng giữa học kì 2.

Động vật.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Hội vật.

 

 

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Hội đua voi ở Tây Nguyên.

 

Luyện tập.

Ôn chữ hoa S.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm lọ hoa gắn tường (tiết 1).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên.

Luyện tập.

Côn trùng.

Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Kể chuyện về mẹ, bà và các chị em gái của em

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Kể về lễ hội.

Tiền Việt Nam.

KNS Chủ đề 5: Quản lí thời gian – tiết 1.

CHIỀU