giáo án lớp 3 tuần 28 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 28 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                             Lớp: 3/…

Tên bài học: Hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”    Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức và thực hiện các việc làm để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi và bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên địa phương.

– Phẩm chất yêu nước: Thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng tự hào và ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

– Phẩm chất trung thực: Phản ánh chính xác kết quả điều tra về thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”.  
– Cho HS tập trung đúng vị trí để hưởng ứng phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”. – Tập trung đúng vị trí để tham gia phong trào.
Yêu cầu HS suy nghĩ và đề xuất những việc làm phù hợp về việc bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của địa phương để hưởng ứng phong trào. – HS suy nghĩ và đề xuất những việc làm phù hợp về việc bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của địa phương để hưởng ứng phong trào.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:……………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Quê hương tươi đẹp

Tên bài học: Nắng phương Nam                       Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Nắng phương Nam

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Trao đổi được với bạn về một vài điểm khác biệt giữa ngày Tết ở miền Bắc và miền Nam về thời tiết cảnh vật,…; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài đọc và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; biết đọc lời các nhân vật và người dẫn chuyện với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Tình cảm yêu thương, gắn bó của các bạn nhỏ ở miền Nam dành cho các bạn thiếu nhi miền Bắc.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: bồi dưỡng tình cảm yêu mến quê hương.

2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip chợ hoa xuân ở Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: