giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần29 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Buổi học thể dục.

Buổi học thể dục.

Diện tích hình chữ nhật.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 2)

Thực hành: Đi thăm thiên nhiên.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Buổi học thể dục.

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

 

Diện tích hình vuông.

Ôn chữ hoa T (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm đồng hồ để bàn (tiết 2).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Luyện tập.

Thực hành: Đi thăm thiên nhiên (tiếp theo).

Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Vẽ tranh chủ đề: Chúng em yêu hoà bình.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Viết về một trận thi đấu thể thao.

Phép cộng các số trong phạm vi 100.000.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU