giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Cuộc chạy đua trong rừng.

Cuộc chạy đua trong rừng.

So sánh các số trong phạm vi 100.000

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1)

Thú (tiếp theo)

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng.

 

 

Luyện tập

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Cùng vui chơi.

 

Luyện tập

Ôn chữ hoa T (tiếp theo)

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm đồng hồ để bàn (tiết 1).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Nghe – viết: Cùng vui chơi.

Diện tích của một hình.

Mặt trời

Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

“Bác Hồ những bài học về ĐĐ, LS” (Bài 8: Giản dị, hoà bình với nhân dân – tiết 2).

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Kể lại trận thi đấu thể thao.

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông.

Sinh hoạt lớp.

CHIỀU

 

 

 

Một bình luận trong “giáo án lớp 3 tuần28 tích hợp đầy đủ

Đã đóng bình luận.