giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc – KC

Toán

 

Chiếc áo len

Chiếc áo len

Ôn tập về hình học

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Giữ lời hứa (tiết 1).

Bệnh lao phổi

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Nghe – viết: Chiếc áo len

 

 

Ôn tập về giải toán

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Quạt cho bà ngủ

 

Xem đồng hồ

Ôn chữ hoa B

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Gấp con ếch.

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Tập chép: Chị em

Xem đồng hồ (tiếp theo)

Máu và cơ quan tuần hoàn

So sánh. Dấu chấm.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Nghe kể chuyện Màu cầu vòng

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.

Luyện tập

KNS Chủ đề 1: Tự nhận thức về bản thân (tiết 2)

CHIỀU