giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc Tập đọc – KC Toán   Chiếc áo len Chiếc áo len Ôn tập về hình học CHIỀU 1 2 …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần3 tích hợp đầy đủ