giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/…

Tên bài học: Tham gia “Ngày hội đọc sách”                         Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách”.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức và thực hiện các việc làm để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi và bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên địa phương.

– Phẩm chất yêu nước: Thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng tự hào và ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

– Phẩm chất trung thực: Phản ánh chính xác kết quả điều tra về thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.

3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Tham gia “Ngày hội đọc sách”.

 
– Yêu cầu HS tham gia hoạt động đúng giờ, trang phục đúng quy định. – Tham gia hoạt động đúng giờ, trang phục đúng quy định.
– Hướng dẫn HS tìm đọc một cuốn sách về môi trường. – HS tìm đọc một cuốn sách về môi trường.
– Nhắc nhở HS chủ động chia sẻ với bạn ý tưởng của em về các hoạt động bảo vệ môi trường sau khi đọc sách. – Chia sẻ với bạn ý tưởng của em về các hoạt động bảo vệ môi trường sau khi đọc sách.
Hướng dẫn HS tham gia các hoạt động trong ngày hội, có kĩ năng tham gia các hoạt động trong ngày hội và kĩ năng lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích. – Tham gia các hoạt động trong ngày hội, có kĩ năng tham gia các hoạt động trong ngày hội và kĩ năng lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích.
– Nhắc nhở HS ghi nhớ những việc cần làm để thực hiện tốt các hoạt động trong tháng.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Đất nước mến yêu

Tên bài học: Hai Bà Trưng                               Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Hai Bà Trưng

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Trao đổi được về nhân vật, hành động của nhân vật có trong tranh minh họa, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; đọc lời các nhân vật và người dẫn chuyện với giọng phù hợp.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Vì yêu nước, thương dân, căm thù giặc, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.