giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia “Ngày hội đọc sách”                         Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu cầu cần đạt: – Học …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 30 chân trời sáng tạo