giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/…

Tên bài học: Làm kế hoạch nhỏ để bảo vệ môi trường                   Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia làm kế hoạch nhỏ để bảo vệ môi trường.

a.­ Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức và thực hiện các việc làm để phòng chống ô nhiễm môi trường phù hợp với lứa tuổi và bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên địa phương.

– Phẩm chất yêu nước: Thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng tự hào và ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

– Phẩm chất trung thực: Phản ánh chính xác kết quả điều tra về thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

 2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Làm kế hoạch nhỏ để bảo vệ môi trường.  
– Tổ chức cho HS nộp giấy vụ, vỏ lon, vỏ chai,… đã thu gom được theo đơn vị lớp. – HS mang giấy vụn, vỏ lon, vỏ chai,… đã phân loại của lớp đến khu vực theo quy định của nhà trường.
– Tổng kết số giấy vụn, vỏ lon, vỏ chai,… từng HS và của cả lớp góp được.  
Tổng phụ trách thông báo kết quả làm kế hoạch nhỏ của từng lớp trước toàn trường. Tuyên dương những HS tích cực và lớp thu gom được nhiều. Động viên HS các lớp tiếp tục thực hiện những việc làm để bảo vệ môi trường. – Lắng nghe.
Nhắc nhở HS ghi nhớ những việc cần làm để thực hiện tốt các hoạt động trong tháng.  
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Đất nước mến yêu

Tên bài học: Non xanh nước biếc                     Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Non xanh nước biếc

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Kể được một số địa danh của Việt Nam; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp của các vùng miền trải dài trên đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam; bày tỏ tình yêu và lòng tự hào về quê hương đất nước Việt Nam.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.