giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/…

Tên bài học: Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.                    Số tiết: 1 tiết

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được tham gia hoạt cảnh về việc làm tốt của em.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

b.­ Phẩm chất:

– Phẩm chất chăm chỉ: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

– Phẩm chất trách nhiệm: Lập được kế hoạch rèn luyện đức tính cần có phù hợp với nghề em yêu thích và tham gia các hoạt động của trường, lớp trong chủ đề “Những người sống quanh em và nghề em yêu thích”.

2. Đồ dùng dạy học:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
– HS điều khiển lễ chào cờ.

2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)

 
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.  
– Yêu cầu HS nhớ lại những việc tốt mà em đã làm. – HS nhớ lại những việc tốt mà em đã làm.
– Dặn dò HS chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nếu được mời tham gia hoạt cảnh về việc làm tốt của em. – Lắng nghe và tham giá hoạt cảnh về việc làm tốt của em.
Yêu cầu HS cả lớp chú ý lắng nghe các bạn và những anh, chị lớp trên thực hiện những tiết mục về việc làm tốt với những người xung quanh và ghi nhớ những câu chuyện mà mình tâm đắc nhất. – Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ những câu chuyện mà mình tâm đắc nhất.
Cho HS chia sẻ cảm nghĩ sau khi các em tham gia hoạt cảnh. – HS chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt cảnh.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt                                        Lớp: 3/…

Chủ điểm: Một mái nhà chung

Tên bài học: Một mái nhà chung                      Số tiết: 4 tiết

Tiết 1 (đọc): Một mái nhà chung

Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Nói được sự thay đổi màu sắc của bầu trời vào các buổi trong ngày hoặc các mùa trong năm; nêu được sự phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa.

– Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Mọi người, mọi vật ai cũng có mái nhà của riêng mình và đều sống dưới mái nhà chung là bầu trời cao xanh rực rỡ sắc cầu vồng.

­a. Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

­b. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

 2. Đồ dùng dạy học:

­a. GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip ghi lại sự thay đổi của bầu trời vào các buổi trong ngày hoặc các mùa trong năm (nếu có).

b.­ Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: