giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Hoạt cảnh về việc làm tốt của em.                    Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm …… 1. Yêu cầu cần đạt: – …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 33 chân trời sáng tạo