giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Cóc kiện trời.

Cóc kiện trời.

Kiểm tra.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Dành cho địa phương: Tôn trọng luật giao thông.

Các đới khí hậu.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Cóc kiện trời.

 

 

Ôn tập các số đến 100.000.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Mặt trời xanh của tôi.

 

Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo).

Ôn chữ hoa Y.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm quạt giấy tròn (tiết 3).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Quà của đồng nội.

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000.

Bề mặt trái đất.

Nhân hoá.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Tham quan khu di tích lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Ghi chép sổ tay.

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU