giáo án lớp 3 tuần 33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần 33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần 33 tích hợp đầy đủ

NGÀY

BUỔI

TIẾT

MÔN

BÀI

Thứ 2

……

SÁNG

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc – KC

Tập đọc – KC

Toán

 

Cóc kiện trời.

Cóc kiện trời.

Kiểm tra.

CHIỀU

1

2

3

Đạo đức

TNXH

Thể dục

Dành cho địa phương: Tôn trọng luật giao thông.

Các đới khí hậu.

 

Thứ 3

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Anh văn

Âm nhạc

Toán

Cóc kiện trời.

 

 

Ôn tập các số đến 100.000.

CHIỀU

1

2

3

Mĩ thuật

Tin học

Rèn toán

 

 

 

Thứ 4

……

SÁNG

1

2

3

4

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập viết

Mặt trời xanh của tôi.

 

Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo).

Ôn chữ hoa Y.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Thể dục

Thủ công

 

 

Làm quạt giấy tròn (tiết 3).

Thứ 5

……

SÁNG

1

2

3

4

Chính tả

Toán

TNXH

LTVC

Quà của đồng nội.

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000.

Bề mặt trái đất.

Nhân hoá.

CHIỀU

1

2

3

Anh văn

Rèn TLV

GDNGLL

 

 

Tham quan khu di tích lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Thứ 6

……

SÁNG

1

2

3

4

Anh văn

TL văn

Toán

GDTT

 

Ghi chép sổ tay.

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo.

Sinh hoạt lớp

CHIỀU

 

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.