giáo án lớp 3 tuần 6 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

giáo án lớp 3 tuần 6 chân trời sáng tạo nguyên cả tuần

                                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                      Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                          Lớp: 3/…

                      Tên bài học: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông    Số tiết: 1 tiết

                      Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Yêu cầu cần đạt:

– Học sinh được nghe nói chuyện về an toàn giao thông.

­a. Năng lực:

– Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong hoạt động: tính tự chủ, tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, biết lắng nghe.

­b. Phẩm chất:

– Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện trong nề nếp, gọn gàng trong sinh hoạt.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

­b. HS:

– Ghế.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, hoạt động nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Chào cờ: (15 phút)  

– Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ.

+ Đứng nghiêm trang.

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca.

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

– HS điều khiển lễ chào cờ.
2. Đánh giá lại hoạt động của trường trong tuần qua và công việc tuần mới: (7 phút)  
– TPT mời Lớp trực tuần nhận xét thi đua. – Lớp trực tuần nhận xét thi đua các lớp trong tuần qua.
– TPT hoặc đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới. – HS nghe.
3. Kết nối với sinh hoạt theo chủ đề: (15 phút) Nghe nói chuyện về an toàn giao thông.  
– GV tổ chức cho HS tham gia nghe nói chuyện về an toàn giao thông theo kế hoạch của nhà trường. – HS nghe nói chuyện về an toàn giao thông.
– Yêu cầu HS chú ý lắng nghe những quy định để tham gia giao thông an toàn. – Chú ý lắng nghe những quy định để tham gia giao thông an toàn.
– Nhắc nhở HS chuẩn bị sẵn câu chuyện về tham gia giao thông an toàn để chia sẻ với các bạn khi được mời tham gia. – Chuẩn bị sẵn câu chuyện về tham gia giao thông an toàn để chia sẻ với các bạn khi được mời tham gia.
– Tổ chức cho HS toàn trường chơi trò chơi “Đèn xanh – đèn đỏ – đèn vàng’’ để giáo dục về tham gia giao thông an toàn theo tín hiệu đèn giao thông. – Tham gia gia trò chơi đèn xanh – đèn đỏ – đèn vàng.
– GV tổng kết hoạt động.  

4. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                             Môn học: Tiếng Việt                               Lớp: 3/…

                             Chủ điểm: Những búp măng non

                             Tên bài học: Hai bàn tay em                             Số tiết: 4 tiết

                             Tiết 1 (đọc): Hai bàn tay em

                             Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……

1. Yêu cầu cần đạt:

– Hát một bài hát về đôi bàn tay và trao đổi được về ích lợi của đôi bàn tay; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài, hoạt động khởi động và tranh minh họa.

– Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, đúng logic ngữ nghĩa; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài.

– Hiểu được nội dung bài: Bạn nhỏ rất yêu quý đôi bàn tay xinh đẹp của mình vì đôi bàn tay như người bạn, giúp bạn nhỏ làm rất nhiều việc có ích.

a.­ Năng lực:

– Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

b.­ Phẩm chất:

– Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

a.­ GV:

– SGV, SGK.

– Tranh ảnh, video clip, lời một bài hát về đôi bàn tay.

­b. Học sinh: SGK.

­c. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

– Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, chia sẻ nhóm đôi.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: