giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ
TUẦN 12

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY

MÔN

TIẾT

BÀI

Thứ 2

23.11

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

23

56

 

12

 

 

 

“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi

Nhân một số với một tổng

 

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

 

 

Thứ 3

24.11

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

 

12

 

57

 

23

23

 

Nhớ – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực

 

Nhân một số với một hiệu.

 

Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực

Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

 

Thứ 4

25.11

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

 

22

 

 

21

53

12

 

 

Vẽ trứng

 

 

Kết bài trong bài văn kể chuyện

Luyện tập

Chùa thời  Lý

 

 

Thứ 5

26.11

Luyện từ & câu

Kỹ Thuật

Nhạc

Thể dục

Toán

Khoa học

 

24

12

 

 

59

24

Tính từ (tiếp theo)

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (T 3)

 

 

Nhân với số có hai chữ số.

Nước cần cho sự sống

Thứ 6

27.11

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

24

60

12

12

 

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Luyện tập.

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Đồng bằng Bắc Bộ