giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ Giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ TUẦN 12 LỊCH BÁO GIẢNG NGÀY MÔN TIẾT BÀI Thứ 2 23.11 Tập đọc Toán Anh văn Đạo đức Chào cờ 23 56   12       “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Nhân một số …
Đọc tiếp giáo án lớp 4 tuần12 tích hợp đầy đủ