Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ.

Giáo án lớp 4 tuần2 tích hợp đầy đủ
TUẦN 2

LỊCH BÁO GIẢNG

NGÀY MÔN TIẾT BÀI

Thứ 2

14.09

Tập đọc

Toán

Anh văn

Đạo đức

Chào cờ

3

6

 

2

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Các số có sáu chữ số

 

Trung thực trong học tập (tiếp theo).

Thứ 3

15.09

Chính tả

Thể dục

Toán

Mỹ thuật

Luyện từ & câu

Khoa học

2

 

7

 

3

3

Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học

 

Luyện tập

 

Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

Trao đổi chất ở người

Thứ 4

16.09

Tập đọc

Tin học

Anh văn

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

4

 

 

3

8

2

Truyện cổ nước mình

 

 

Kể lại hành động của nhân vật.

Hàng và lớp

Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

Thứ 5

17.09

Luyện từ & câu

Nhạc

Toán

Thể dục

Kĩ thuật

Khoa học

4

 

9

 

2

4

Dấu hai chấm

 

So sánh các số có nhiều chữ số

 

Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (tiếp theo)

Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường.

Thứ 6

18.09

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

Địa lí

HĐTT

4

10

2

2

Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Triệu và lớp triệu

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Dãy Hoàng Liên Sơn